Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej i inne szkoły prowadzone przez Powiat Łęczyński zostały objęte wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCEW), które mieści się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Koordynatorem  ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w ZSG jest Marzena Szypulska, psycholog.