Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Przyszłością światowej energetyki są odnawialne źródła energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę źródeł energii od dwóch lat kształci w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Realizując naukę w tym zawodzie szkoła pragnie przyczyniać się do budowania społeczeństwa świadomego zagrożeń środowiskowych, które w sposób aktywny ma szansę przeciwdziałać szkodliwym zmianom.

Stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia specjalistów z branży OZE stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoli na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.

Stanowisko, oprócz zajęć lekcyjnych, wykorzystywane będzie podczas konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pragnie je w przyszłości organizować przy współpracy z Powiatem Łęczyńskim i otoczeniem gospodarczym.