Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

6 marca 2023 r. Marcel Sobiesiak z kl. 4e  wziął udział w zawodach II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej. Zawody odbywały się w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.

Uczestnicy mieli rozwiązać pięć zadań otwartych. Chętni mogą spróbować sił, podajemy przykładowe zadanie: Moc rezystora R1 o znanaej rezystancji R1 włączonego do sieci elektrycznej o niezmiennym napięciu U wynosi P. Do rezystora R1 dołączono szeregowo rezystor o rezystancji R. Jaka powinna być wartość rezystancji R, aby przy tym samym napięciu sieci moc rezystora R1 była n razy mniejsza od mocy P (znana jest wartość n)?

To druga Olimpiada II stopnia, do której zakwalifikował się Marcel. W piątek wziął udział w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Brawo!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Czekamy na wyniki, a Marcelowi życzymy jak najlepszej lokaty.