Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

20 września 1939 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się akcja obrony mostu lubelskiego nad Wieprzem w Łęcznej. Na zaproszenie Burmistrza w 84. rocznicę tego wydarzenia w obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli.

W wydarzeniu udział wzięła nauczycielka historii, Martyna Kawalec, wraz z uczniami klasy 1om z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Jak co roku uczniowie w galowych górniczych mundurach zaciągnęli wartę honorową przy pomniku upamiętniającym łęczyńskich bohaterów.

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji program patriotyczny.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Proboszcz z parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie przy wtórze werbli, odczytany został Apel Poległych.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki oraz zapaliły znicze przed pomnikiem ku czci bohaterów walczących o most lubelski.