Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

To już drugi wyjazd uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na praktyki zawodowe do Grecji. Tym razem do słonecznej Hellady wyruszyło 24 uczniów.

Młodzież przez dwa tygodnie zdobywała doświadczenie zawodowe ucząc się od poniedziałku do piątku u miejscowych pracodawców. Technicy mechanicy zdobywali wiedzę praktyczną w autoserwisie, a technicy elektrycy poznawali tajniki programowania inteligentnych domów, odbywali także praktyki na budowie, poznając sposoby rozmieszczenia instalacji elektrycznych.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w programie kulturowym, poznając kulturę grecką i odbywając dalsze i bliższe wycieczki np. całodniowy rejs po Morzu Egejskim na wyspę Skiatos (to tam kręcone były fragmenty słynnego filmu Mamma Mia). Inną wspaniałą wyprawą był całodniowy wyjazd na Meteory – najbardziej malownicze formacje skalne na świecie, na których „zawieszone są” prawosławne klasztory (ich niezwykłe piękno rozsławił film z  Jamesem Bondem „Tylko dla twoich oczu”). Innego dnia mieli okazję zobaczyć Tesaloniki ze starożytną agorą i pomnikiem Arystotelesa. To do mieszkańców tego miasta św. Paweł Apostoł skierował swoje dwa listy. Uczniowie zwiedzili także bazylikę św. Demetriusza, jeden z najcenniejszych zabytków architektury bizantyjskiej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jednym z punktów kulturowych wyjazdu był wieczór grecki, podczas którego artyści prezentowali narodowe pieśni i tańce. To spotkanie zakończyła dyskoteka dla młodzieży. W trakcie wyjazdu młodzież poznawała także atrakcje turystyczne regionu: Zamek Platamonas – pamiętający czasy wypraw krzyżowych, malowniczo położone miasteczko Stary Plantaleimonas, a także Wąwóz Enipeas z Wanną Afrodyty!

Atrakcyjne było także zakwaterowanie w turystycznej miejscowości Platamonas, położonej w południowej części Riwiery Olimpijskiej. Z jednej strony roztaczał się tam piękny widok na mityczną górę Olimp, a z drugiej na Morze Egejskie.

Na miejscu młodzież wzięła udział w ogłoszonym przez opiekunów w Konkursie Fotograficznym na najpiękniejszą fotografię. Dwie fotografie wybierały, a także fundowały nagrody, opiekunki młodzieży, jedna była „nagrodą publiczności”. Konkurs cieszył się popularnością, a zwycięzcy otrzymali greckie pamiątki.

Praktyki, w których biorą udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk  i technik mechanik, odbywają się w ramach projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000007207, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych:

  • nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,
  • zachęcanie uczniów do nauki języków obcych,
  • pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi,
  • podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej,
  • zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Greckie praktyki pozwoliły uczniom kształcącym się w zawodzie technika mechanika zdobyć umiejętności z zakresu: dokonywania montażu, instalowania i uruchamiania oraz obsługiwania maszyn i urządzeń, wykrywania, dokonywania naprawy i ich konserwacji, a także organizowania procesu produkcji. Uczniowie kształcący się jako technicy elektrycy nabyli umiejętności z zakresu: wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania konserwacji instalacji, eksploatowania instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Na zakończenie praktyk, wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty unijne, potwierdzające odbycie zagranicznych praktyk.