Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Już w sobotę przypada kolejna, 159. rocznica największego niepodległościowego zrywu Polaków, w którym nie zabrakło mieszkańców Łęcznej i okolic.

Bitwy i potyczki toczone były w Bukowie Małej, pod Andrzejowem, Cycowem, Fajsławicami, Grądami, Jedlanką, Klarowem, Kocią Górą, Kaniwolą, Kopiną, w okolicy Łęcznej, pod Łańcuchowem, Malinówką, Puchaczowem, Rudą, w Sawinie, pod Spiczynem, Urszulinem, Wolą Korybutową, Zezulinem.

W wielu miejscach znajdziemy pomniki wystawione poległym na polu chwały bohaterom. Symboliczny pomnik powstańców styczniowych znajduje się także na cmentarzu parafialnym w Łęcznej. Zachęcamy do zapalenia lampki i modlitwy za tych, którzy walczyli o oswobodzenie Ojczyzny.

Mapa miejsc pamięci i potyczek na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Fot. z książki „Łęczna i okolice w powstaniu styczniowym. Miejsca pamięci”

Warto też sięgnąć do źródeł znajdujących się w naszej bibliotece:

  1. Winiarski P., Łęczna i okolice w powstaniu styczniowym. Miejsca pamięci, Lublin, 2013.
  2. Winiarski P., Od Bogdanowicza do Ejtminowicza. Z dziejów powstania styczniowego w Łęcznej i okolicy, [w:] Studia Łęczyńskie, t. 2-3, 2010-2011.
  3. Winiarski P., Losy powstańców styczniowych na ziemi łęczyńskiej 1863-1864, Merkuriusz Łęczyński, 1998, nr 11, s. 9-12.
  4. Winiarski P., Bitwy i potyczki powstania styczniowego na Ziemi Łęczyńskiej, Merkuriusz Łęczyński, 2005, nr 18.
  5. Tkaczyk A., Pomnik powstańców, Merkuriusz Łęczyński, 2000, nr 13.
  6. Winiarski P., Bitwa pod Puchaczowem w dniu 18 listopada 1863 r., Merkuriusz Łęczyński 2008, nr 21.