Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

– 20 września 1939 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się akcja obrony mostu lubelskiego nad Wieprzem w Łęcznej. Tego dnia i o tej godzinie spotykamy się, by uczcić tych, którzy stanęli do walki z okupantem – mówił Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej w czasie uroczystości upamiętniającej to wydarzenie.

Na zaproszenie Burmistrza w obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, jak co roku, zaciągnęli wartę honorową przy pomniku upamiętniającym bohaterów walki o most.

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji program patriotyczny. Burmistrz przedstawił krótki rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. – Dzisiaj spotkaliśmy się, by uczcić pamięć tych bohaterów i tego wydarzenia, które przyniosło ogromną chlubę i sławę mieszkańcom Łęcznej – mówił. – 20 września 1939 r. oddział 100. żołnierzy armii polskiej wraz z cywilami, mieszkańcami Łęcznej bronił mostu lubelskiego. Łęczna przez kilka dni była dumna z tych wydarzeń, zginęło wówczas 11 Niemców, wielu było rannych, a ponad 60 trafiło do niewoli. Niestety zginęli wtedy również polscy żołnierze: ppł. Eugeniusz Zabłocki, kpt. Stefan Żabicki i trzech szeregowców. Mieszkańcy Łęcznej, którzy pomogli oddziałom wojska polskiego odnieśli sukces, obronili most. Okupant brutalnie rozprawił się później z uczestnikami walk. Specjalny niemiecki sąd wydał rozkaz rozstrzelania pięciu żołnierzy wojska polskiego, wielu trafiło do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie zginęli ciepiąc kaźnie, a jeszcze większa grupa osób została zesłana do obozów koncentracyjnych – objaśniał Burmistrz. – Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 83 lat został odsłonięty pomnik z tablicą pamiątkową, na której widnieją nazwiska osób, które brały udział w tym wydarzeniu. W 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę, aby nadać imię temu rondu, przy którym się znajdujemy. To rondo nosi imię Łęczyńskich bohaterów września. Obecność młodego pokolenia jest dowodem  na to, że ta pamięć będzie kultywowana.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Paweł Grzebalski z parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie Tomasz Gładosz, przy wtórze werbli, odczytał Apel Poległych.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki  oraz zapaliły znicze przed pomnikiem ku czci bohaterów walczących o most lubelski w Łęcznej.