Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Powiatowe obchody rozpoczęły się 1 września na placu Powstań Narodowych przy cmentarzu o godz. 4.45 (w godzinę wybuchu wojny).

Wzięli w nich udział władze państwowe – poseł Artur Soboń, władze Powiatu Łęczyńskiego i Miasta Łęczna, poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy i szkół, w tym delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z dyr. Marią Jarmuł-Snopek.

Po okolicznościowych przemówieniach, Apelu Poległych, modlitwie za bohaterów II wojny światowej i złożeniu kwiatów na pomniku pod krzyżem, uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła św. Barbary, gdzie o godz. 5.30 została odprawiona Msza św. w intencji poległych w czasie II wojny światowej i Ojczyzny.