Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Stanisław Luchowski

Miło nam ogłosić, że zaprzyjaźniony z naszą szkołą górnik, inżynier elektryk,  były sztygar, obecnie pisarz, Pan Stanisław Luchowski, uhonorowany został przez Ministra Kultury Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Medal nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia!

Przypomnijmy, że Pan Stanisław Luchowski pracę zawodową rozpoczął w Lubelskim Zagłębiu Węglowym przy budowie Kopalni „Bogdanka”. W 2006 r. już po przejściu na emeryturę powstała najważniejsza dla mieszkańców naszego regionu powieść, reportaż literacki „Wybraliśmy Bogdankę”.

29 listopada 2006 r. wydarzeniem w szkole było spotkanie autorskie z Panem Stanisławem Luchowskim, a książka o powstawaniu Bogdanki była jednym z pierwszych zakupów do biblioteki szkolnej w nowopowstałym w 2005 r. Technikum Górniczym w Łęcznej. Potem były kolejne spotkania: 5 grudnia 2012 r. i 28 października 2019 r. młodzież miała okazję poznać kolejne książki Stanisława Luchowskiego dotyczące tematyki górniczej. Pisarz gościł w szkole także 3 grudnia 2019 r. na szkolnej uroczystości barbórkowej. Z racji Barbórki dedykował szkole swoje górnicze wiersze.

Wybraliśmy Bogdankę”

Książka ta powstawała na bazie własnych wspomnień, jak i relacji naocznych świadków. Pojawiające się w niej nazwiska, z wyjątkiem niektórych, są autentyczne. Także daty są zbliżone do faktycznych. Założyłem, że celem tej książki ma być ocalenie w pamięci faktów zaistniałych od początku budowy Kopalni Bogdanka, czyli od 1975 roku. (…) Nie sposób w detalach opisać wszystkie zdarzenia zaistniałe w czasie budowy pierwszej kopalni w lubelskim Zagłębiu Węglowym. Jest ich mnóstwo, a pamięć jest ułomna i upływający czas zatarł po nich ślad – napisał autor, Stanisław Luchowski

Od 2008 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Pisarz obecnie mieszka w Bydgoszczy.

Twórczość

Jest autorem piętnastu książek i dwóch tomików wierszy, dotychczas ukazały się: „Przywrócony życiu” (2005), „Wybraliśmy Bogdankę” (2006), „Bohaterowie Halemby” (2008), „Po drugiej stronie dnia” (2008), „Ostatni zjazd” (2009), „Piórem po miedzi” (2011), „Okruchy dnia” (2011),  „Gorzki smak miodu” (2013), „Między Bogdanką a Śląskiem” (2013), „Białe górnictwo” (2014), „W cieniu tężni Ciechocinka” (2014), „INVENTUS z indeksem w tle” (2015), „Piórem po Hucie Miedzi „Głogów” (2015),  „Moja Rudna i nie tylko…” ps. Jerzy Wiesław Jarmużek (2017), „Przywrócony życiu po raz drugi” (2017), „Górnicza pamięć” (2019), „Piórem po KGHM” (2021).

Odznaczenia

2006 – postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za książkę ,,Wybraliśmy Bogdankę”

2009 – Otrzymał Odznakę honorową Zasłużony dla KWK Halemba-Wirek – za książki ,,Bohaterowie Halemby” i ,,Ostatni zjazd”

2012 – Za całokształt twórczości na rzecz górnictwa, Ministerstwo Gospodarki nadało mu stopień górniczy: Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

2013 – Minister Kultury przyznał mu roczne stypendium za twórczość literacką.

2019 – Podczas Barbórki otrzymał z rąk Prezesa LW „Bogdanka” S.A. Odznakę honorową przyznaną przez Ministra Aktywów Państwowych „Zasłużony dla Górnictwa RP”. 2021 – Uhonorowany przez Ministra Kultury Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki po książki Pana Stanisława Luchowskiego.