Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

– Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pełni kluczową rolę jako miejsce kształcenia przyszłych profesjonalistów – czytamy w Liście Zarządu LW „Bogdanka” S.A. wystosowanym z racji szkolnych obchodów Barbórki. – Nowa era górnictwa wymaga od nas nie tylko solidnych umiejętności technicznych, ale także świadomości ekologicznej, kreatywności i gotowości do adaptacji nowoczesnych technologii. Wasze zaangażowanie w kształtowanie młodych umysłów zgodnie z najnowszymi trendami w branży górniczej jest nieocenione.

1 grudnia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się szkolna uroczystość barbórkowa. Tradycyjnie szkolne obchody Barbórki połączone były z przyjęciem w poczet szkoły uczniów klas pierwszych.

W uroczystości udział wzięli:

Proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej – ks. Andrzej Lupa,
Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego – Michał Pelczarski,
Sztygar Oddziałowy w Oddziale przewozu dołowego w LW „Bogdanka” S.A. – Tomasz Wójciszyn,
Nadsztygar Górniczy pod ziemią w LW „Bogdanka” S.A. – Paweł Kaliski,
Dyrektor Działu Zarządzania Personelem w RG „Bogdanka” – Anna Szymaniak,
Zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w LW „Bogdanka” S.A. – Rober Rodzik,
Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – Dorota Makara
Gość specjalny, zaprzyjaźniony ze szkołą pisarz, emerytowany górnik Stanisław Luchowski, autor m.in. „Wybraliśmy Bogdankę” i „Bogdanka bez retuszu”,
Laureaci konkursów barbórkowych wraz z opiekunami.

Wszystkich gości powitała dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek. W szczególności zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy w Dniu Górnika składają swoje ślubowanie. Życzenia adeptom szkoły górniczej i całej Górniczej Braci złożył Wicestarosta, natomiast ks. Proboszcz poprowadził modlitwę w intencji Górników ich rodzin, a także tych którzy odeszli już na wieczną szychtę. Szczególnie polecał tych górników, którzy 28 listopada stracili życie w kopalni Sobieski w Jaworznie.

Szkolna Barbórka była też okazją do wręczenia nagród laureatom, którzy wzięli udział w XIII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych. Konkurs jak  co roku Patronatem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Parafia św. Barbary w Łęcznej, Starosta Łęczyński i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ufundowanie cennych nagród w naszym konkursie. Laureaci.

Podczas Barbórki wręczone zostały nagrody dla zwycięzców Barbórkowego Turnieju FIFA. Zwycięzcy.

– Wydawałoby się, że żyjąca w IV w. Barbara jest odległą postacią dla nas, zabieganych współczesnych. Czy jednak na pewno?  – pytała młodzież, zapraszając do zapoznania się z legendarną historią życia św. Barbary. Młodzi bohaterowie scenki przenieśli się w czasie i poznali losy odważnej chrześcijanki, patronki górniczego stanu.

Wszyscy aktorzy wraz z odpowiedzialną za spektakl nauczycielką – Martyną Kawalec – otrzymali ogromne brawa.

Specjalne wyrazy uznania oraz podziękowania za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły otrzymały uczennice klasy 5ep, kształcące się w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych: Dominika Zakrzewska, Julia Budka i Oliwia Zając.

Na zakończenie przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. przekazali na ręce dyr. ZSG Marii Jarmuł-Snopek książki autorstwa Stanisława Luchowskiego „Bogdanka bez retuszu” oraz List okolicznościowy Zarządu z racji szkolnej uroczystości barbórkowej.