Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Barbórka w ZSG

– Już za chwilę czas pod ziemię zejść, kilof wziąć i kask. Strój roboczy mam i buty też. Już za moment zjazd – śpiewała młodzież podczas szkolnej uroczystości. – Choć pracuję ładnych parę lat zawsze ten sam strach. Mimo wszystko jakąś wiarę mam, bo nie jestem sam…

W poniedziałek 5 grudnia, dzień po przypadającym w kalendarzu święcie Patronki Górników, w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczysta szkolna Barbórka.

W szkolnych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz górniczych Związków Zawodowych. Obecny był także wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, lider SCWEW oraz rodzice uczniów i osób nagrodzonych w barbórkowym konkursie.

Wszystkich gości powitała dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek. W szczególności zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy w Dniu Górnika składają swoje ślubowanie. – To szkoła z górniczymi tradycjami, być uczniem Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zobowiązuje do rzetelnego zdobywania wiedzy, do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy, bo samo gromadzenie wiedzy to nie jest jeszcze nauka – tłumaczyła dyrektor młodym adeptom ZSG. – Nauka wymaga konsekwencji, uporu i oczywiście powtórzeń. Proszę pamiętać, że nie każdy z was w przyszłości zostanie naukowcem czy inżynierem, ale każdy z was musi w życiu pozostać człowiekiem – mówiła. – Składacie ślubowanie w dniu św. Barbary, które jest świętem wszystkich Górników. Cała górnicza Polska radośnie obchodzi to święto, które jest jedyną okazją do podziękowania za trud górniczej pracy. Świętując tegoroczną Barbórkę, 40-ta już na Lubelszczyźnie, świętujemy sukces górnictwa. Na świecie jest tak wiele głosów, że górnictwo to przeszłość, zacofanie, ale warto tu przytoczyć słowa wielkiego fizyka Maxa Planca: Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym. Na koniec pragnę złożyć życzenia pomyślności dla całej Braci Górniczej. Szczęść Boże!

Wicestarosta Michał Pelczarski podziękował gronu pedagogicznemu i dyrektor ZSG za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Życzył młodzieży, by ta szkoła dała im możliwość startu w dorosłe życie z jak najlepszego pułapu, a przedstawicielom kopalni i związków zawodowych podziękował za dobrą współpracę.

Tego szczególnego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekali godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o jej honor, czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju, szanować poglądy i przekonania innych, dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny, kochać i czcić Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, aby wyrosnąć na dobrych obywateli Polski.

Szkolna Barbórka była też okazją do wręczenia nagród laureatom, którzy wzięli udział w XII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych. Konkurs jak co roku Patronatem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Parafia św. Barbary w Łęcznej, Starosta Łęczyński oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Goście zapoznali się z legendarną historią życia św. Barbary, obejrzeli także scenki z codziennego życia górniczych rodzin. Na zakończenie młodzież złożyła Górnikom życzenia opieki ich Patronki, a także zadedykowała im piosenkę.

Bogdanka kopalnia
Jakich mało w świecie
Ale wy wszyscy tu
Najlepiej to wiecie
W Łęcznej dziś świętują
Wszyscy co fedrują
Chłopaki z górniczej
Najpiękniej dziękują.