Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

5 IX 2021 r. Co roku Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej bierze udział w Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego, tak było i tym razem w Puchaczowie, gdzie odbywały się lokalne uroczystości. ZSG wśród wielu wystawców reprezentował Andrzej Kutyma, uczeń kl. 3gm wraz dyrektor i kierownikiem szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, w którym przedstawiciele gmin nieśli dożynkowe wieńce. W korowodzie nie mogło zabraknąć Orkiestry Górniczej LW Bogdanka S.A., w której wielu grających to absolwenci ZSG. Uroczystego rozpoczęcia Święta Plonów dokonał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. Były przemówienia zaproszonych gości, w tym władz państwowych, a potem Msza św. w intencji rolników o Boże błogosławieństwo i dobre jesienne zbiory.

Dożynkowe święto trwało do późnych godzin wieczornych. Pogoda dopisała, dopisali też uczestnicy święta.  

Galeria