Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W tym roku ze względów bezpieczeństwa nie organizowano w szkole uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha wręczył nagrody dyrektora szkoły siedmiu pracownikom, otrzymali je: Leszek Kolanowski – nauczyciel geografii, Piotr Gałat – nauczyciel wychowania fizycznego, Sylwia Osoba – nauczycielka przedmiotów zawodowych elektrycznych oraz Barbara Kwiecień, Grzegorz Mikołajczyk, Jerzy Rychlewski, Lila Sas – pracownicy niepedagogiczni.

Dziękując za dotychczasową pracę dyrektor złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności.

W tym roku nagrody Starosty Łęczyńskiego otrzymali: Maria Jarmuł-Snopek – wicedyrektor oraz Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG.