Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

9 czerwca w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zorganizowany został Dzień Otwarty.

Uczniowie z nauczycielami zawodów przygotowali stoiska, przedstawiające specyfikę poszczególnych zawodów. Można było porozmawiać z uczniami kształcącymi się w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika elektryka, technika mechanika, technika górnika górnictwa podziemnego i technika przeróbki kopalin stałych.

W pracowniach zawodowych oraz obiektach sportowych na odwiedzających czekały różne atrakcje. Szkolna biblioteka zamieniła się na salę kinową, gdzie wyświetlane były filmy o szkole i warsztatach szkolnych.

Galeria