Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W piątek 4 listopada uczniowie ZSG w Łęcznej przystąpili do Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Organizatorem olimpiady o zasięgu ogólnopolskim jest Fundacja Edukacyjna EDU-ELEKTRA.

12 uczniów kształcących się w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik elektryk postanowiło sprawdzić swoją wiedzę w  tym zakresie przedmiotów elektrycznych i energetyki.

Uczestnicy olimpiady w ciągu 1,5 godz. mieli rozwiązać 20 zadań np.: Obliczyć jaką prędkością obrotową należy napędzać wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego o liczbie biegunów równiej 10, aby częstotliwość napięcia na pierścieniach wirnika f2 była o 20% większa od częstotliwości napięcia zasilania f1 = 50 Hz. Założyć kierunek wirowania wirnika zgodny z kierunkiem wirowania pola magnetycznego stojana.

Do drugiego etapu może zostać zakwalifikowanych czterystu uczniów z całej Polski, a w finale będzie współzawodniczyć już tylko czterdziestu najlepszych olimpijczyków.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 9 marca 2023 r.

Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 14 kwietnia 2023 r.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określają Senaty uczelni. Konkurs Eduelektra jest certyfikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jest jego głównym patronem.