Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

3 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach II stopnia Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

Olimpiada odbywała się w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Do udziału w II stopniu Olimpiady zakwalifikowali się: Zuzanna Gregorowicz z kl. 3em, Szymon Bernecki i Marcel Sobiesiak z kl. 4e. Zawody nie były łatwe, przewidziane dla tzw. tęgich głów.

Uczestnicy musieli wykazać się: umiejętnością wykorzystania podstaw rachunku całkowego i różniczkowego do analizy zjawisk w układach elektrycznych, umiejętnością rozwiązywania prostych równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych, a także rozwiązywania układów tych równań i nierówności, umiejętnością wykorzystania liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych, znajomością w rozszerzonym zakresie następujących zagadnień: analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych, jakości energii elektrycznej, analizy przebiegów odkształconych, umiejętnością korzystania z norm i przepisów z zakresu elektryki i energetyki,  napędów przekształtnikowych, znać zagadnienia sterowania częstotliwościowego w silnikach indukcyjnych, analizy stanów awaryjnych maszyn elektrycznych, obliczenia w zakresie zabezpieczeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, syntezy układów przełączających, znać tematykę transformacji energetycznej.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Olimpiada odbywała się w całej Polsce w 14 ośrodkach, konkurencja więc była ogromna. Czekamy na wyniki, a naszym uczestnikom życzymy jak najlepszej lokaty.