Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Matury w toku, ale my pochwalimy maturzystów za bardzo dobrze zdane egzaminy zawodowe! Mamy nadzieję, że matury zdane będą jeszcze lepiej 🙂

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w sesji styczeń – luty 2022 r. przystępowali do egzaminu z drugiej kwalifikacji zawodowej. Można z dumą powiedzieć, że poszło im na medal.

Klasa 4a – technik górnictwa podziemnego:

100 %  uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.39 – organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej.

Klasa 4m – technik mechanik:

100 % uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Klasa 4d – technik elektryk:

78 % uczniów zdało egzamin z kwalifikacji EE.26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 4 osoby, które nie zdały egzaminu już w czerwcu będą mogły przystąpić do poprawkowego egzaminu zawodowego.

Uczniowie szukając zatrudnienia na rynku pracy, będą mogli wylegitymować się wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplomem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Wszystkim życzymy powodzenia.