Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W styczniu uczniowie ZSG w Łęcznej oraz słuchacze KKZ przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji…