Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

56 uczniów naszej szkoły we wtorek 27 września wyjechało do lubelskiego kina na film historyczny „Orlęta. Grodno 39”.

Przed samym seansem uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny, wprowadzający w skomplikowane realia życia kulturowo, religijno-polityczne II Rzeczypospolitej.

Bohaterami filmu są młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy po napaści rosyjskiej bohatersko bronią miasta. 20 września 1939 r. na miasto runęły wojska sowieckie XV Korpusu Pancernego, VI Korpusu Kawalerii i 21 Brygady Czołgów Ciężkich z Grupy Konno-Zmechanizowanej Wasiljewicza Bołdina. Wojsko po napaści Niemiec na Polskę zostało przekierowane do obrony zachodu Polski. Grodna broniło więc tylko ok. 2 tys., w tym wielu ochotników cywilnych, harcerze, uczniowie szkół gimnazjalnych i zawodowych, a także urzędnicy państwowi.

Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, podczas inspekcji 6 Dywizji Piechoty w ZSRR w grudniu 1941 r., w rozmowie z ocalałymi obrońcami Grodna powiedział: „Jesteście nowymi Orlętami. Postaram się, żeby wasze miasto otrzymało Virtuti Militari i tytuł zawsze Wiernego”. 

Film wywarł na uczniach duże wrażenie, na koniec ze strony widowni zabrzmiały brawa do młodych bohaterów, którzy nie bacząc na grożącą im śmierć podjęli się obrony swego miasta.