Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

21 kwietnia 2022 r. piątka uczniów ZSG w Łęcznej wzięła udział w X Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

To jeden z najtrudniejszych konkursów, dlatego brawo dla wszystkich za wzięcie udziału w potyczkach organizowanych przez wydział filozofii KUL. W konkursie udział wzięli: Zuzanna Gregorowicz, Anna Gregorowicz, Filip Ćmiel, Kamil Kuriata i Dammian Spodar.

Możemy sami sprawdzić, że test do łatwych nie należał, oto przykładowe pytanie:

„Na pewnej bardzo wyjątkowej wyspie mieszkają rycerze, którzy zawsze mówią prawdę i łotrzy, którzy zawsze kłamią. Spotykasz dwóch mieszkańców tej wyspy: Cyryla i Damira. Cyryl mówi: „Jestem łotrem lub Damir jest rycerzem”. Kim są Cyryl i Damir?

  1. Obaj są łotrami
  2. Cyryl jest rycerzem, a Damir łotrem
  3. Obaj są rycerzami
  4. Cyryl jest łotrem, a Damir rycerzem”

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Warto zacząć trenować logiczne myślenie jak najwcześniej, aby lepiej radzić sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, ale także humanistycznych czy przyrodniczych, radzić sobie z wpływem emocji, które nieraz utrudniają lub uniemożliwiają podejmowanie życiowych decyzji, nie bać się wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, zaufać sobie niezależnie od okoliczności. Korzyści płynących z logicznego myślenia jest bardzo wiele. Trenujmy więc, a w międzyczasie czekamy na wyniki konkursowych prac naszej odważnej piątki.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.