Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

15 grudnia w warsztatach Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się Olimpiada Górnicza o Puchar Prezesa RG Bogdanka. Do walki o puchar prezesa RG „Bogdanka” Sp. z o.o. stanęły dwie czteroosobowe drużyny z Zespołu Szkół Górniczych oraz Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Prezes Marcin Kuryło życzył młodzieży jak najlepszych wyników.

Konkurencje trwały pięć godzin i oceniała je Komisja Olimpiady złożona z przedstawicieli RG „Bogdanka” Sp. z o.o. Opiekunem drużyn z ZSG był Krzysztof Szymanek, nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

ZSG – Drużyna nr 1 – kl. 4 gm

Witkor Winiarczyk
Kacper Konowałek
Amadeusz Szymaniak
Wiktor Pastuszak

ZSG – Drużyna nr 2 – kl. 4 mg

Igor Iwanek
Marcel Gabrelski
Dawid Pawęski
Dominik Onyszko

Olimpiada składała się z dwunastu konkurencji, podzielonych na blok  teoretyczny i praktyczny. W każdym z bloków oprócz wiedzy istotny był czas rozwiązania zadań.

Część teoretyczna obejmowała quiz dotyczący wiedzy z zakresu technicznej eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych, bezpiecznej i higienicznej pracy, zagrożeń występujących w górnictwie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkurencję opartą na zasadach zbliżonych do gry planszowej Taboo.

W części praktycznej uczniowie m.in.: przygotowywali się do pracy pod ziemią – ubierając się w kompletny strój roboczy, wymieniali podkład torowy, wymieniali łuk ociosowy z kształtownika V36 i stojak cierny typu Valent, udzielali także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki Olimpiady zostaną podane w późniejszym terminie.