Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

5 uczniów ZSG nagrodzonych w „Lubelskiej kuźni talentów 2021-2023”!

Brawo nasi! Zuzanna Gregorowicz i Mateusz Szymański z kl. 3em oraz Łukasz Ciężkowski i Kamil Kuriata z kl. 4e, a także Paweł Orzechowski z kl. 4ep, kształcący się w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, otrzymali stypendia w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski pogratulował każdemu z uczniów pracy włożonej w zgłębianie wiedzy oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. To one zaowocowały wybitnymi osiągnięciami w nauce. Pan Jarosław Stawiarski życzył im, aby trud zawsze przynosił owoce, a pasja odkrywania tajemnic nauki stała się wyzwaniem do kolejnych twórczych poszukiwań źródeł wiedzy i żeby przynosiła kolejne sukcesy.

Gratulujemy naszym utalentowanym uczniom! Zachęcamy też innych, by nie bali się sięgać po nagrody przygotowane dla nich nagrody za osiągnięcia, z których mogą być dumni.

Jesteśmy z Was dumni!

Przypominamy, że:

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 ” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub ogólnych. Zakłada on przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 – 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria i uzyskują najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.