Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Nasza szkoła co roku uczestniczy w Akcji Góra Grosza, również w tym roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego odwiedzili wszystkie klasy – bo każdy Wasz grosz jest na wagę złota!

Rozpoczynamy XXIII Edycja Akcji Góra Grosza!

Akcję od wielu lat prowadzi Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej

d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia

f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Wrzucając monetę do puszki realnie wspieramy tę pomoc. Dzięki akcji Góra Grosza dotychczas zorganizowano:

• Programy stypendialne dla ponad 100 dzieci.

• Akcję Ubrania od serca, która obdarowała ponad 1500 dzieci voucherami do sklepu odzieżowego.

• Wsparcie psychologiczne, warsztaty, konsultacje i terapie dla dzieci i opiekunów. Pomocy udzielono ponad 1000 dzieci.

• Całodobową, specjalistyczną opiekę dla ponad 100 dzieci w Domach dla Dzieci w Mrągowie, Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie.

Każdy Wasz grosz jest na wagę złota!

Następna zbiórka odbędzie się w poniedziałek, przygotujmy kolejną porcję „złotych” monet.