Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Niebawem obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia. Co roku odbywało się w szkole świąteczne spotkanie z jasełkami, z czytaniem Ewangelii, łamaniem się opłatkiem i życzeniami radosnego świętowania. W tym roku jest jednak inaczej…

Górnicy, elektrycy i mechanicy, którzy w szkole lub na warsztatach odbywali zajęcia z praktycznej nauki zawodu, zaśpiewali wybraną kolędę. Za najciekawsze nagranie dyrektor obiecał nagrodę, ale to już po powrocie uczniów do szkół.

Wśród nocnej ciszy. Klasa 1e
Wśród nocnej ciszy. Klasa 1em

Wśród nocnej ciszy. Klasa 2e
Przybieżeli do Betlejem. Klasa 2eg
Dzisiaj Betlejem. Klasa 2ep
Pójdźmy wszyscy do stajenki. Klasa 2mg
Pójdźmy wszyscy do stajenki. Klasa 3a
Przybieżeli do Betlejem. Klasa 3d
Przybieżeli do Betlejem. Klasa 3m