Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Kraina poezji

Do tej krainy idź ścieżkami tonów,
Z których się rodzą spokojne muzyki,
Granicą dźwięków jeszcze niespełnionych,
Zaczętych tylko.

Czesław Miłosz

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w przeddzień Światowego Dnia Poezji uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Twórczość Czesława Miłosza”.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza, w tym roku przypada bowiem 20 rocznica śmierci noblisty. Oddając hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę w szkole zorganizowany został konkurs recytatorski. To już druga edycja konkursu, rok temu uczniowie recytowali poezję Wisławy Szymborskiej. Do udziału w konkursie zgłosiło się 15 uczniów.

Młodzież długo przygotowywała się do konkursu, ćwicząc pod okiem nauczyciela prawidłową emisję głosu. Było warto, bo wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze.

W jury zasiedli organizatorzy: nauczycielka j. polskiego Eliza Szymańska, nauczyciel bibliotekarz Marzena Olędzka i nauczyciel historii Martyna Kawalec. Jury oceniało: interpretację słowną tekstu – tempo, intonację i dykcję, pamięciowe opanowanie wiersza oraz kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Nagrody

I miejsce – Anna Gregorowicz, kl. 3emo, Nie tak

II miejsce – Patryk Ołtuszyk, kl. 3emo, Przypowieść o maku

III miejsce – Kacper Barczak, kl. 3emo, Piosenka o końcu świata

Wyróżnienia

Sebastian Monik kl. 5ep, Wyprawa do lasu

Jakub Roczon, kl. 2om, Syn Arcykapłana

Aleksander Ptskiladze, kl. 2om, Sens

Nagrody rzeczowe i dyplomy laureatom wręczała dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za bardzo dobre przygotowanie się do konkursu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy, by dalej zgłębiali poezję – tę piękną formę opowieści o życiu.

Dziękujemy głównemu sponsorowi nagród: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej