Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Uczniowie przygotowują się do Olimpiady na szkolnych warsztatach

19 grudnia w warsztatach Zespołu Szkół w Ostrowie odbyła się czwarta edycja Olimpiady Górniczej o Puchar Prezesa RG Bogdanka.

W konkurencji wzięły udział po dwie trzyosobowe drużyny z Zespołu Szkół Górniczych oraz Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Zmagania trwały pięć godzin i oceniała je Komisja Olimpiady złożona z przedstawicieli RG „Bogdanka” Sp. z o.o.: Łukasz Świderski – główny specjalista ds. operacyjnych, Marcin Wójcik – starszy inspektor ds. bhp, Mariusz Szyszka – nadsztygar górniczy.

Opiekunem drużyn z ZSG był Krzysztof Szymanek, nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Drużyna „Górnicy”

Jakub Bochniarz

Marcel Gabrelski

Igor Iwanek

Drużyna „5TG”

Dominik Onyszko

Jakub Pikul

Maciej Antoniewski

Olimpiada składała się z dwunastu konkurencji, podzielonych na blok  teoretyczny i praktyczny. W każdym z bloków oprócz wiedzy istotny był czas rozwiązania zadań.

Część teoretyczna obejmowała quiz dotyczący wiedzy z zakresu technicznej eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych, bezpiecznej i higienicznej pracy, zagrożeń występujących w górnictwie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkurencję opartą na zasadach zbliżonych do gry planszowej Taboo.

W części praktycznej uczniowie m.in.: przygotowywali się do pracy pod ziemią – ubierając się w kompletny strój roboczy, wymieniali podkład torowy, wymieniali łuk ociosowy z kształtownika V36 i stojak cierny typu Valent, udzielali także pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyniki Olimpiady zostaną podane w styczniu.