Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W czwartek 7 marca 2024 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Milejowie odbył się „Wirtualny Pojedynek”, do którego stanęli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Miło nam ogłosić, że III miejsce w konkursie strzeleckim o Puchar Starosty Łęczyńskiego zajął uczeń kl. 1e Wojciech Zarzycki.

Nagrody i dyplomy zwycięzcom i uczestnikom wręczyli Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Magdalena Gajowiak.

Konkurs w strefie multimedialnej nadzorowała 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, dbając o bezpieczeństwo uczestników i profesjonalną obsługę wydarzenia.

Gratulacje dla reprezentantów ZSG: Wojciecha Zarzyckiego i Kuby Skoczylasa, uczniów kl. 1e!