Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W sobotę 4 grudnia dyrekcja, nauczyciele i poczet sztandarowy ZSG w Łęcznej wzięli udział w uroczystej Mszy św. barbórkowej, sprawowanej w parafii św. Barbary w Łęcznej. Przez pośrednictwo Patronki Górników zawierzali Bożej Opatrzności Górników, ich Rodziny oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.