Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Grupa uczniów naszej szkoły 7 listopada 2022 r. wzięła udział w Międzynarodowym  Konkursie Informatycznym BÓBR.

Jak na tego typu konkurs przystało jest on prowadzony online. Najpierw uczniowie musieli zalogować się na witrynę dzwonek.pl, a następnie punktualnie o godz. 12.00 przystąpić do konkursu. W czasie 60 minut mieli do rozwiązania od 15-24 zadań w zależności od grupy wiekowej.

Uczestnicy zaczęli konkurs z określonym kapitałem punktów, a następnie mogli otrzymać dodatkowe punkty lub je stracić, w zależności od udzielanych odpowiedzi.

Bóbr jest międzynarodowym konkursem z informatyki, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Zadania w konkursie Bóbr są związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania związane są również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. 

Uczestnikom konkursu życzymy algorytmicznego myślenia!