Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach, nagrody dla laureatów X Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych nie mogły być wręczone podczas szkolnej gali barbórkowej. Niektóre można było odebrać osobiście, inne zostaną dostarczone do szkół. Wszystkim, którzy przyszli po nie do Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej gratulacje złożył dyrektor Arkadiusz Marucha.