Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Fot. Kurier Lubelski

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. 313 uczniów z terenu województwa lubelskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, wśród nich było dwoje uczniów ZSG.

Uroczystość odbyła się w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w niej udział: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, stypendyści, opiekunowie oraz zaproszeni goście.

„Od nieuków lepszy ten, kto księgi czyta, od wyczytujących, kto pamięcią chwyta, od pamiętających, kto ich treść rozumie, od rozumiejących ten, kto działać umie.” – Wojewoda Lubelski przemawiając do uzdolnionej młodzieży przytoczył tę perską maksymę. Podkreślał przy tym, że młodzież naszego województwa to wyjątkowe grono, złożył więc wszystkim wyjątkowe gratulacje.

Nasi stypendyści to Paulina Dziadko i Damian Spodar:

Paulina jest uczennicą kl. 3em, kształci się w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Otrzymała promocję z wyróżnieniem do klasy trzeciej, uzyskując najwyższą średnią w szkole – 5,33 (w technikum pięcioletnim).

Damian jest uczniem kl. 4gm, kształci się w zawodzie technika mechanika. Otrzymał promocję z wyróżnieniem do klasy czwartej, uzyskując najwyższą średnią w szkole – 5,08 (w technikum czteroletnim).

Uczniom podczas uroczystej gali towarzyszyli rodzice. Uczniom i rodzicom Gratulujemy!

Termin uhonorowania najzdolniejszych uczniów ustalony został w okolicy Dnia Nauki Polskiej i 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (19 lutego).

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawkę poświęcona temu wybitnemu uczonemu. Przypominamy, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Mikołaja Kopernika Patronem Roku 2023.