Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Przy okazji górniczego święta 2020 r. Julia Budka, uczennica kl. 2ep i Mateusz Rudnicki, uczeń kl. 4d, odebrali z rąk Arkadiusza Maruchy, dyrektora ZSG w Łęcznej dyplomy gratulacyjne.

Nasi stypendyści otrzymają po 3000 zł w dwóch ratach: pierwszą za okres od września do grudnia, drugą za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen  w szkole lub posiadają szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Warto się uczyć. Naszym stypendystom gratulujemy!

Julia Budka z kl. 2ep – technik przeróbki kopalin stałych i Mateusz Rudnicki z kl. 4d – technik elektryk