Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

– Gratuluję państwu sukcesów osiągniętych przez uczniów – napisał Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w piśmie skierowanym do szkoły.

Wicemarszałek poinformował dyrektora Arkadiusza Maruchę o tym, że pięciu uczniów ZSG zostało laureatami programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Do grona utalentowanych uczniów województwa dołączyli w tym roku: Zuzanna Gregorowicz z kl. 1em, Marcel Sobiesiak z kl. 2eg, Patryk Jakubczak z kl. 3d, Nikodem Szafran z kl. 3d oraz Mateusz Rudnicki z kl. 4d.

Programy stypendialny skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie otrzymują po 400 zł miesięcznie, stypendium obejmuje okres od 1 września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Łącznie jest to kwota 4000 tys. złotych. Pieniądze można przeznaczyć na cele edukacyjne i związane z potrzebami naukowymi stypendystów.

Mam na dzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego