Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Uczniowie kl. 3e w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczcili pamięć bohaterów walczących o wolność Polski i w barwach biało-czerwonych odwiedzili ich mogiły i pomniki.

Na łęczyńskim cmentarzu zatknęli biało-czerwone flagi składając hołd tym, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Od nich uczą się czym jest patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

„Moja Ojczyzna”

W roku 2021 mija 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu jego zasług dla polskiej sztuki i polskiej kultury ustanowił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Jak głosi uchwała, „w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości”. „Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, takie jak: +Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek+”

Warto przypomnieć sobie najważniejsze cytaty Norwida o Ojczyźnie i Polakach:

Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.

Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarygodne zbiorowiska nagich faktów, ale i pojęcia, jakie naród w swej własnej wyrabia historii.

Historia pisze rachunek swój żelazną ręką i nie pyta się wcale o sentymenta, ale pyta o sumę rachunku.

Jestem z narodu, w którym od lat blisko stu każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno poprawiwszy można zbawić naród.

Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym.

Położenie geograficzne nie jest wcale technicznym i nagim przypadkiem, ale jest pierwszą elementarną kartą historii narodowej.

Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym chrypiałbym, że Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród.

Kiedy naród umiera, historia jego staje się historią O f i a r jego, biografią, martyrologią…

Polacy nikogo i nigdy nie oceniali i nie cenili – nigdy. Zawsze albo lekceważyli, albo bałwochwalili (…). Do dziś wyraz „krytyka” znaczy: ubliżenie – „skrytykować kogo” znaczy: ubliżyć mu, a przeto znaczy treść absolutnie wprost przeciwną znaczeniu wyrazu.

Kiedyż dojdziemy do dni, w których mówić o głupstwie, że jest głupstwem, nie będzie zdradą stanu!??

Nam cudzoziemcy w głowę nakładli najfałszywszych wyobrażeń o historii naszej, bo nie ma posłuszniejszego Europejczyka od słowiańskiego chłopa.

Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy.

Niecierpliwość w rzeczach narodowych jest rozdarciem historii.

P o l a k j e s t o l b r z y m, a c z ł o w i e k w P o l a k u j e s t k a r z e ł – i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi… Słońce nad P o l a k i e m wstawa, ale zasłania swe oczy nad c z ł o w i e k i e m.

Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować.

Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno…

Gorzki to chleb jest polskość…

Znicestwić żadnego narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale i bez współdziałania starannego.