Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

O G Ł O S Z E N I E

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej              w budynku przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej w roku szkolnym 2022/2023 obejmuje opieką medyczną  uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r.  o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

Gabinet czynny:

                                                                  Poniedziałek                8.00 – 14.00

                                                                  Wtorek                        8.00 – 14.00

                                                                  Środa                            8.00 – 14.00

                                                                  Czwartek                     8.00 – 14.00

                                                                  Piątek                           8.00 – 12.30

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego, podawane są leki regulowane prawnie. W bieżącym roku szkolnym nadal obowiązują procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID 19 / do wglądu w gabinecie/

UWAGA –  osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie uczniów nieletnich, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką szkolną:                503-441-928