Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

OGŁOSZENIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej 
w budynku przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej w roku szkolnym 2023/2024 obejmuje opieką medyczną  uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r.  o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

Gabinet czynny:

Poniedziałek                8.00 – 14.00

Wtorek                        8.00 – 14.00

Środa                            8.00 – 14.00

Czwartek                     8.00 – 12.00

Piątek                           8.00 – 14.00

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego, podawane są leki regulowane prawnie.

UWAGA –  osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie uczniów nieletnich, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2023/2024 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką szkolną:                503-441-928