Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, sfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Już niedługo uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli korzystać z nowopowstałej pracowni.

Wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoliła na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.