Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom ZSG, którzy wsparli potrzebujące zwierzęta objęte opieką przez Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT.

Akcję na terenie szkoły zainicjował Samorząd Uczniowski. Zbiórka trwała od początku listopada.

W poniedziałek 20 grudnia dary w postaci karmy suchej i mokrej zostały dostarczone do siedziby stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego typu działanie. Zwierzęta potrzebują naszej pomocy, ich los nie może być nam obojętny.

Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT działa na terenie małej, wiejskiej gminy, w której do tej pory nikt nie interesował się losem porzuconych zwierząt – nieraz żyjących w tragicznych warunkach. Z inicjatywy kilku osób dobrego serca powstało Stowarzyszenie. Utrzymuje się ono wyłącznie z dobrowolnych datków, bez których nie są w stanie pomagać potrzebującym zwierzętom.https://stowarzyszeniemdz.mozello.pl/o-nas/