Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Klasa 4e

Język polski i matematyka

12 i 13 stycznia 2023 r. uczniowie klas czwartych przystąpili do próbnej matury. W czwartek pisali egzamin z języka polskiego w piątek z matematyki. Próbną maturę z języka angielskiego i rosyjskiego napiszą po powrocie z ferii tj. 31 stycznia.

Dzięki tej formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniowie będą mogli dowiedzieć się czego jeszcze potrzebują douczyć się przed pierwszym najważniejszym egzaminem. Poza tym pisząc próbną maturę mają okazję „oswoić” się z procedurami i formą egzaminu.

Matura nie darmo zwana jest egzaminem dojrzałości, bo to dobry start w dorosłość i otwarcie sobie drogi do dalszego kształcenia uniwersyteckiego. Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają tę szansę próbną i już w maju pójdzie „jak z płatka”.