Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

14 lutego w siedzibie LW „Bogdanka” S.A. zwycięzcy III Olimpiady Górniczej o Puchar Prezesa RG Bogdanka odebrali puchary i nagrody rzeczowe z rąk prezesa Marcina Kuryło.

Rozgrywki odbyły się jeszcze w grudniu w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Do olimpiady przystąpili uczniowie z ZSG, kształcący się w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik mechanik oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Uczniowie ZSG zajęli III i IV miejsce. III miejsce zdobyła drużyna z kl. 4gm (tegoroczni maturzyści), w skład której weszli: Kacper Konowałek, Wiktor Pastuszak, Amadeusz Szymaniak, Wiktor Winiarczyk. IV miejsce zajęła drużyna z kl. 4mg. Jej skład to: Marcel Gabrelski, Igor Iwanek, Dominik Onyszko i Dawid Pawęski. Opiekunem drużyn, był Krzysztof Szymanek, nauczyciel w zawodzie technika górnictwa podziemnego.

Prezes Marcin Kuryło pogratulował wszystkim uczniom i zapewnił ich, że Grupa Kapitałowa LW Bogdanka chce być partnerem szkoły. – Zapraszam wszystkich do współpracy – zachęcał. – W ramach polityki Grupy Kapitałowej mamy przewidziane stypendia, praktyki, przepustkę do pracy w Bogdance – mówił. – Prowadzimy ciągły nabór, zachęcam do pracy tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z Lubelszczyzną. Perspektywy pracy w Bogdance nie ograniczają się do roku czy dwóch, ale są to perspektywy długoletnie – zapewniał. Dzisiejsi uczniowie będą mogli przepracować tu 25 lat do emerytury. – Praca w kopalni nie ogranicza się tylko do kilofa – wyjaśniał – jest bardzo duży park maszynowy, który też trzeba utrzymywać i serwisować. Potrzebna jest wiedza merytoryczna, potrzebni są inżynierowie i kadra zarządzająca. Dla każdego w obszarze jego zainteresowań da się znaleźć miejsce pracy – deklarował.

Zdobywcy I miejsca oprócz pucharu i nagród rzeczowych otrzymali także czek na 5000 zł. Prezes RG Bogdanka zapowiedział, że w następnym roku nagroda uwzględni inflację i na pewno wzrośnie. Warto więc bić się o pierwsze miejsce.

Miłym akcentem kończącym wręczenie pucharów, był poczęstunek przygotowany dla uczniów i ich opiekunów w górniczej stołówce.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!