Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Miło nam poinformować, że Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zajęło pierwsze miejsce wśród szkół Powiatu Łęczyńskiego i jednocześnie wysokie, bo 38 w województwie lubelskim. To nie pierwszy raz kiedy ZSG w Łęcznej zajmowało dobre lokaty w powiecie i województwie.

Najwyższą lokatę zdobyło w 2017 roku. Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej znalazło się wówczas w czołówce ogólnopolskiego Rankingu i tym samym uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”. W województwie lubelskim było to wówczas 10 miejsce. Ten dobry wynik szkoła powtórzyła w roku 2019, zdobywając tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. Tytuł ten przysługiwał technikom, które zajęły w ogólnopolskiej klasyfikacji miejsca od 101 do 300.

Adresatami Rankingu są przede wszystkim uczniowie i ich rodzice, którzy będą podejmować decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc w tym wyborze. 

Jak podaje organizator: „W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowane były wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). 

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych).

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Lista szkół odnosząca się do województwa lubelskiego