Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się Mszą św. sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie uczniowie zgromadzili się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie wszystkich, a w szczególności uczniów rozpoczynających naukę w szkole, powitała dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Maria Jarmuł-Snopek.

– Ten rok będzie inny – mówiła – przeżyliśmy już półtora roku izolacji, musimy się od nowa poznać, zaistnieć w społeczności, nauczyć się być znowu ze sobą. Nie zapominajmy jednak, że czeka nas wszystkich wytężona praca, a w szczególności maturzystów, którzy w tym roku kończą pewien etap w swoim życiu. Dyrektor ZSG podkreślała, że duże wyzwanie czeka też uczniów klas pierwszych, którzy muszą się nauczyć żyć w nowej szkolnej społeczności: – Musicie powoli się zmieniać i dorośleć – mówiła. – Życzę wam siły i wytrwałości, optymizmu i pogody ducha.

Ewa Siegieda, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych odczytała list Starosty Łęczyńskiego, w którym życzył on, by ten nowy rok szkolny przebiegał spokojnie, by tworzył okazję do nawiązywania nowych relacji oraz odkrywania swoich pasji i możliwości. – Jestem przekonany, że dzięki współpracy, zrozumieniu i wzajemnej życzliwości nadchodzące miesiące przyniosą wiele wspaniałych przeżyć i osiągnięć.

Prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili wszystkich do udziału w uroczystościach rocznicowych, upamiętniających wybuch II wojny światowej, które odbędą się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej o godz. 17.00.