Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się Mszą św. sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie uczniowie zgromadzili się w szkole, gdzie wszystkich, a w szczególności uczniów rozpoczynających naukę w szkole, powitała dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Maria Jarmuł-Snopek.

– Przed nami dziesięć miesięcy nauki – mówiła – korzystajmy z faktu, że ten czas spędzimy wspólnie i okazujmy sobie zrozumienie i życzliwość. Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, ze swej strony mogę was zapewnić, że wraz z pracownikami szkoły zrobimy i robimy wszystko, by zapewnić wam jak najlepsze warunki przekazywania wiedzy.

Dyrektor ZSG powitała w gronie pedagogicznym nowych nauczycieli: Julię Kupę (n-l języka polskiego), Marzenę Targońską (n-l języka rosyjskiego), Martynę Kawalec (n-l historii), Jacka Melera (n-l geografii),  Dariusza Biskupskiego (n-l podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa), Klaudię Szewczuk-Grmuzę (n-l biologii), Katarzynę Wójtowicz (plastyki), Agnieszkę Stręciwilk (n-l chemii).

Prowadzący uroczystość uczniowie życzyli wszystkim uczniom owocnej pracy, zapału do nauki, samych szóstek, wzajemnej życzliwości, zaufania i satysfakcji z czasu spędzonego w szkole. Nauczycielom i pracownikom oświaty, by podejmowany trud był dla nich źródłem zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów.

Przypomnieli również, że wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, kwitnących wrzosów, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Ale był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów – przypominali. Pierwszego września 1939 r. atakiem hitlerowskich Niemiec na polską placówkę na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. My młodzież przyrzekamy, że będziemy czcili pamięć poległych, otaczali szacunkiem życzących żołnierzy i nigdy nie zapomnimy o naszej przeszłości.

W tym roku na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej o godz. 4.45 odbyły się uroczystości rocznicowe, upamiętniające wybuch II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ZSG: dyrektor Maria Jarmuł-Snopek i kierownik Adam Matej. Relacja na FB Starostwa Powiatowego w Łęcznej.