Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

#WywieśFlagę

Dzisiaj,14 kwietnia, obchodzimy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Mieszko I, książę z dynastii Piastów to pierwszy historyczny władca Polski. Przyjęcie przez niego chrztu w roku 966 zapoczątkowało proces chrystianizacji i włączenie Polski do grona chrześcijańskich krajów Europy.

Święto Chrztu Polski jest świętem narodowym, ustanowionym przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono skłaniać Polaków do manifestowania patriotyzmu i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego w Ojczyźnie.

W myśl ustawy święto ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”.