Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej Mszy św. prawowanej 3 grudnia 2022 r. w intencji Braci Górniczej i ich rodzin oraz pracowników LW „Bogdanka”. Msza celebrowana była pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.

We Mszy wziął udział Zarząd LW Bogdanka S.A. z Arturem Wasilewskim na czele, Rada Nadzorcza oraz załoga kopalni. Przybyli przedstawicieli związków zawodowych i firm związanych z kopalnią, górnicy emeryci i członkowie rodzin górników. Opiece św. Barbary, Patronki Górniczej Braci, powierzali losy kopalni i jej pracowników także władze lokalne, wojewódzkie i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych.

Tradycyjnie w muzyczną oprawę Mszy św. włączyła się Orkiestra Górnicza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., wśród której wielu rekrutuje się spośród uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dalsze uroczystości odbywały się na cechowni w kopalni „Bogdanka”.

Wszystkim Górnikom i ich rodzinom życzymy tylu samo wyjazdów ile zjazdów.