Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Mimo, że niewolnictwo oficjalnie zniesiono w XIX w. to wciąż mamy do czynienia z różnymi formami wyzysku drugiego człowieka. Uczniowie kl. 1emo, 3gm, 3ep, 4d, uczestniczyli w tym tygodniu w zajęciach profilaktycznych uwrażliwiających na problem niewolniczej pracy.

❎ Proceder handlu ludźmi w naszych czasach przybrał nowe formy takiej jak: przymusowa i niewolnicza praca, praca za długi, handel kobietami i dziećmi, niewolnicza praca w gospodarstwach, wymuszona prostytucja także dziecięca, niewolnictwo seksualne i inne. Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem dlatego osoby pokrzywdzone powinny dochodzić swoich praw.

❎ Zajęcia profilaktyczne miały na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń współczesnego świata. Młodzież dowiedziała się jakie są formy współczesnego niewolnictwa, jak najczęściej werbowane są ofiary oraz jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo wyjeżdżając do pracy za granicę. Poznała również przydatne kontakty do wykorzystania w sytuacji zagrożenia.

❎ Obejrzeli także film szkoleniowy przygotowany przez organizacje zajmujące się zwalczaniem współczesnego niewolnictwa i pomocą ludziom poszkodowanym.


Zajęcia będą kontynuowane po powrocie uczniów do szkoły.

Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce „Psycholog”. Zachęcamy do zapoznania się.