Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Gratuluję Wam bardzo serdecznie, jesteście elitą młodzieży. Moja radość jest tym większa, że kiedy pracowałem w Ministerstwie Edukacji te stypendia startowały. Gratuluję rodzicom za wsparcie z Państwa strony. Odpowiednia atmosfera sprzyjająca chęci uczenia się sprawiła, że zostaliście laureatami stypendiów  – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości wręczenia stypendystów Ministra Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 listopada 2023 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w niej udział: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, stypendyści, opiekunowie oraz zaproszeni goście.

W gronie wyróżnionych znalazł się Paweł Orzechowski, uczeń klasy 5ep Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Paweł kształci się w zawodzie technik elektryk. Na zakończenie klasy czwartej uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,62.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać TUTAJ