Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

9 listopada 2022 r. w pracowni informatycznej odbył się I etap 25 Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Eliminacje przeprowadzone zostały w formule online, naszej szkole do Olimpiady przystąpiło 7 uczniów.

Od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wymagany do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie w ciągu 120 minut musieli odpowiedzieć na 20 pytań.

Celem Olimpiady organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, współzawodnictwo uczniów z różnych szkół, a także nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Olimpiada jest organizowana od 1998 r. w formule trójstopniowej: I stopień – eliminacje szkolne, II etap – eliminacje okręgowe, III stopień –zawody centralne (finał Olimpiady).

Warto startować w olimpiadzie, ponieważ laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby zakwalifikowali się do kolejnego, okręgowego etapu olimpiady.