Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

16 marca 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielem lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Siwcem. Pan profesor zapoznał uczniów z ofertą edukacyjną Wydziału Inżynierii Produkcji. Najwięcej uwagi poświęcił innowacyjnemu i przyszłościowemu kierunkowi, jakim jest INŻYNIRIA ŚRODOWISKA.

Pod tą nazwą kryje się ciekawy i dający ogromne możliwości kierunek studiów. W ich trakcie studenci uczą się, w jaki sposób projektować infrastruktury wodne, sanitarne, gazowe, wentylacji i klimatyzacji. Poznają tajniki wykonywania systemów związanych z energetyką, ogrzewnictwem i chłodnictwem.

Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Podczas spotkania pan prof. Tadeusz Siwiec podkreślał, że wybierając studia warto zapoznać się nie tylko z ofertą dydaktyczną szkoły wyższej, zasadami rekrutacji i programem zajęć, ale też dobrze byłoby zobaczyć, jakie dodatkowe możliwości rozwoju daje uczelnia, np. działalność w kołach naukowych, wyjazdy zagraniczne, udział w sympozjach itp.

Studia to czas, w którym rodzą się najfajniejsze pomysły i najciekawsze projekty. Studia to czas, w którym rodzą się najtrwalsze przyjaźnie, a nawet największe miłości. Studia powinny być pewnym preludium, początkiem do czegoś większego co jedni nazywają karierą, inni pracą, a jeszcze inni działalnością zawodową.

Więcej o tym innowacyjnym kierunku można przeczytać: https://up.lublin.pl/rekrutacja/inzynieria-srodowiska/