Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Wolność, Naród, Ojczyzna

Szkolne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11 w auli im. Jana Samsonowicza. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 1d pod kierunkiem Teresy Zgolińskiej.

– Naród, który nie zna przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości – mówili uczniowie. – Czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? – pytali. Szkolna uroczystość była okazją do zatrzymania się na chwilę i rozważenia ważnych w historii Polski słów: Wolność, Naród, Ojczyzna.

Wolność – to niezależność, swoboda, możliwość podejmowania własnych decyzji. Naród – to przodkowie i Polacy żyjący tu i teraz. „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.” Uczniowie przypomnieli też jak ważnym wydarzeniem w historii kraju było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

– Konstytucja wprawdzie nie rozwiązywała wszystkich problemów narodu, ale dawała możliwość zmian w przyszłości. Była skowronkiem nadziei, że przyjdą lepsze czasy – mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości. Miejskie obchody tego święta rozpoczną się Mszą św. w parafii św. Marii Magdaleny. Następnie uczestnicy przemaszerują pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.